مرکز جامع علمی کاربردی قوه قضاییه استان خراسان رضوی

دانشجویان کارشناسی حقوق قضایی - گرایش حقوق ثبتی

شما یک عذر خواهی بدهکارید

بعد از 37 سال عمر که از خدا گرفتم ، بعد از مدتها تلمذ و تدریس ، بعد از 7 سال تحصیل در کارشناسی و کارشناسی ارشد برای اولین بار در سطح دانشگاه استادی را یافتم که ایشان ضعف خود را با اهانت به دیگران می پوشاند.

استاد خطابش نمی کنم که شان استاد آن قدر بالاست که حضرت علی (ع) می فرماید :

من علمنی حرفا فقد صیرنی عبدا

و شاعر بزرگواری دیگر فرمود :

هست معلم پیمبری که به رتبت

برتر از او نیست جز خدای معلم

و یا .....

بگذریم ....

مدرس عزیز درس .........   ، بزرگوار شما اگر سوالی را نمی توانی جواب دهی ، می توانی به جلسه بعد موکول کنی . اگر قدرت اداره کلاس را نداری ، می توانی تدریس نکنی

به نظر شما بزرگوار ، وقتی در مورد مرز صحبت می فرمایید و می گویید مرز طیبعی می تواند رود باشد ، سوال در مورد اینکه "اگر رود خشک شود تکلیف مرز چه می شود؟" سوالی مسخره و نا مربوط به درس است ؟

وقتی می فرمایید مرز می تواند توسط معاهدات فی مابین تعیین شود و قرارداد شود ، سوال در مورد اینکه : "با عنایت باینکه مدت زمان قرارداد ترکمانچای فی مابین ایران و روسیه به پایان رسیده است و در آن عهد نامه مرز دو کشور تغییر کرد ، آیا ایران حق رجوع به سرزمینهای از دست یافته را دارد ؟ آیا می تواند به مرزهای قبل از معاهده برگردد ؟" سوال مسخره و نامربوط به درس است ؟

آنچه که مشخص است اگر می خواهید کلامتان موثر باشد ، اگر می خواهید کلاس را مدیریت کنید ، اگر می خواهید در تدریس موفق باشد ، اهانت و قهر کردن روشش نیست و در خور و شان یک مدرس دانشگاه نیز نمی باشد.

قهر کردن در خور و شان شما نیست کار ....

شما در حضور جمع به جمعی اهانت کردید و حتی زمانیکه در دفتر آموزش قصد توضیح و رفع کدورت و نگهداشت حرمت استادی شما بود متاسفانه اهانت را تکرار و تشدید کردید.

شما عذرخواهی به ساحت مقدس کلاس ، دانشجویان را بدهکار هستید.

باشد که با تدریس علمی و عملی و رفتاری شما ، توشه ای پر بار بیندوزیم.

  
نویسنده : مرکز جامع علمی کاربردی قوه قضاییه استان خراسان رضوی ; ساعت ۸:۳٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۸/۱٠
تگ ها : خبر