مرکز جامع علمی کاربردی قوه قضاییه استان خراسان رضوی

دانشجویان کارشناسی حقوق قضایی - گرایش حقوق ثبتی

سوالات درس کلیات حقوق تجارت - استاد بصیری

بخش دوم سوالات درس کلیات حقوق تجارت (استاد بصیری)

1 - قرارداد نمایندگی تجاری یا قائم مقام تجاری را تعریف کنید.

2 - نمایندگان تجارتی غیر مستقل را توضیح داده ، انواع آن را بنویسید.

3 - قرار داد بیمه را تعریف نموده و انواع آن را بنویسید.

4 - تضامن قانونی و قراردادی را توضیح دهید.

5 - چهار نمونه از ویژگی اسناد تجاری ( با توضیح هریک) بیان کنید.

6 - تعریف برات را بنویسید.

7 - چه مواردی در برگه برات باید قید شود و اگر براتی فاقد یکی از این موارد باشد چه حکمی دارد؟

8 - انواع برات از نظر زمان پرداخت را توضیح دهید.

9 - آثار قبولی برات را بنویسید(با توضیح)

10 - نکول برات به چه معنی است ، آثار نکول را توضیح دهید.

11 - تعریف شرکتهای تجاری را به صورت کامل بنویسید.

12 - عناصر اصلی تشکیل دهنده شرکت تجاری را نام ببرید.

13 - چهار نمونه از نتایج شخصیت حقوق شرکت تجاری را توضیح دهید.

14 - ویژگیهای شرکت سهامی خاص را بنویسید (5 مورد)

15 - تفاوتهای اصلی شرکت سهامی خاص با شرکت سهامی عام را بنویسید ( 3 مورد)

16 - ویژگیهای شرکت تضامنی را بنویسید. ( 5 مورد )

17 - ویژگیهای شرکت با مسؤولیت محدود را بنویسید (5 مورد)

18 - هریک از شرکتهای مختلط سهامی و غیر سهامی ، ترکیبی از چه شرکتهای هستند و تفاوت عمده این دو نوع شرکت (مختلط سهامی و مختلط غیر سهامی) در چیست ؟

19 - وجه اشتراک شرکت تضامنی و نسبی و همچنین وجه افتراق این دو شرکت را بنویسید.
 افتراق : در شرکت تضامنی هر شریک مسؤول پرداخت تمام بدهی شرکت به اشخاص ثالث است ولی در شرکت نسبی به میزان نسبت سهمی که در شرکت دارد ، در قبال بدهی های شرکت مسؤولیت دارد.
 اشتراک : طلب کاران می توانند در هر د و شرکت علاوه بر دارایی شرکت ، طلب خود را از دارایی های شخصی شرکا به میزان مسؤولیتشان وصول کنند.

20 - شرکتهای سرمایه و شرکتهای قائم به شخص یا اشخاص چه نوع شرکتهای هستند ، مثال بزنید.

21 - شرکتهای قانونی و عملی را تعریف کنید و بنویسید در شرکتهای عملی مسؤولیت شرکا به چه صورت است ؟

22 - طبقه بندی شرکتها بر اساس صاحبان سرمایه توضیح دهید.

 

 

  
نویسنده : مرکز جامع علمی کاربردی قوه قضاییه استان خراسان رضوی ; ساعت ٩:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٥/۳